Soutěž v obvazové technice

  • 16. Červen 2017 - 13:09

12. 6. 2017 žáci 1. ročníku prokazovali své znalosti a dovednosti nabyté v obvazové technice v rámci školní soutěže. 

Odborné učebny se na 2 vyučovací hodiny proměnily v chirurgické ambulance, kam přišli žáci jako figuranti s nejrůznějšími poraněními k ošetření. Soutěžící tak mohli předvést před svými spolužáky zdravotnický um v komunikaci, obvazování a ošetření různých postižení. Nejen praktické, ale i teoretické znalosti byly ověřovány a mezi 8 soutěžícími poté 3 vyhodnoceni za výkony. Obsadili: 1.místo - M. Olivík, 2.místo - K. Rašová, 3.místo - V. Slámová a 1 žáka určili za sympatie při ošetřování spolužáci. Poděkování patří všem, kteří našli odvahu a zúčastnili se soutěžního klání, porotcům, modelům, povzbuzujícím divákům a organizátorům.

Mgr. Hana Kovářová

Fotogalerie zde


 


Související články