Soutěž v poskytování první pomoci

  • 20. Květen 2013 - 10:39

V pondělí 24.6.2013 v prostorách Střední zdravotnické školy Kroměříži bude opět zaznívat křik a sténání.

Figuranti jednotlivých stanovišť zinscenují modelové situace zdárně namaskované, simulující nehody z reálného prostředí. Žáci z 1. ročníku v tříčlenných družstvech využijí získané znalosti a dovednosti z praktické výuky předmětu první pomoc a poskytnou přednemocniční péči 12 raněným na 6 stanovištích. Hodnocení zastřeší pedagogové a žáci vyššího ročníku - účastníci celorepublikových soutěží v poskytování první pomoci. Přejeme všem hodně zdaru.

Za organizaci koordinátorka první pomoci Mgr. Hana Kovářová


Související články