Soutěž v první pomoci

  • 30. Červen 2016 - 7:31

Dne 28. června 2016 proběhla na naší škole tradiční soutěž v poskytování první pomoci pod vedením učitelky odborných předmětů Mgr. Hany Kovářové. 

Soutěžilo 8 družstev žáků prvních ročníků a na organizaci se podíleli žáci vyšších ročníků a také členové pedagogického sboru. Zatímco soutěžící měli možnost otestovat své schopnosti a znalosti, žáci vyšších ročníků předvedli svůj herecký talent a zajištˇovali modelové situace. Taktéž se s učiteli odborných předmětů podíleli na hodnocení jednotlivých družstev. Akce se také zúčastnilo několik absolventů Střední zdravotnické školy Kroměříž a člen zdravotní záchranné služby.

Úkolem žáků bylo projít 7 stanovišt a správně identifikovat a reagovat na jednotlivá zranění. Ošetřovala se lehká zranění jako např. krvácení z nosu, ale také život ohrožující zranění typu vnitřní krvácení, mozková příhoda či tepenné krvácení. Soutěž poprvé neprobíhala pouze v prostorách školy, ale v přilehlém okolí. ´Zranění´ byli umístěni tak, aby situace byla pokud možno nepředvídatelná a maximálně autentická. Žáci si ověřili své reakce v akci v terénu, někteří jednali uváženě a s chladnou hlavou a někteří byli lehce nervózní, když na ně dopadla zodpovědnost zdravotnického poslání.

I přes překážky, které soutěžící zdolávali, panovala po celou dobu akce příjemná atmosféra a místy byl prostor i pro lehkou nadsázku. Ovšem bodové hodnocení bylo neúprosné a jen ty týmy, které reagovaly profesionálně, dosáhly vysokého počtu bodů. Dopolední akce byla slavnostně ukončena slovy pracovníkem záchranné služby:

´Jsem mile potěšen, že žáci umí zabojovat i v těchto terénních podmínkách´

Výsledky soutěže:

  1. místo : žákyně Holubová, Chalupová, Holčáková
  2. místo:  žáci Sedláčková, Kubešová, Janoštík
  3. místo:  žáci Foukalová, Horová, Adamík

Mgr. Petra Garay, ve spolupráci s žákyněmi Průchová, Silná, Migová

Fotogalerie zde


Související články