Soutěž v první pomoci pro žáky 1. ročníku

  • 30. Červen 2015 - 8:19

Dne 26. června se na Střední Zdravotnické škole Kroměříž uskutečnila soutěž první pomoci pro žáky 1. ročníku.

Akce byla zahájena v 9:00 v tělocvičně školy a byla zde i slavnostně ukončena v 11:30. Ihned po zahájení se 6 družstev rozešlo na předem určená stanoviště v okolí školy, kde měly dokázat své znalosti ohledně poskytování první pomoci. Každé stanoviště představovalo odlišné prostředí, ale i situaci a druh zranění. Žáci se potkali například se zlomenou nohou, se střepy v ruce, se šokovou situací raněného, kde museli odolávat, co jim říká, dále s krvácením z ruky, s intoxikací, s resuscitací a dalšími neméně závažnými situacemi poranění. Do poroty byli zařazeni i čestní hosté, odborníci z praxe ze zdravotní záchranné služby a anesteziologicko resuscitačního oddělení.

Vítězným družstvem se stalo družstvo č.5 ve složení: Nela Průchová - velitelka, Veronika Šustrová, Jana Talafová; na druhém místě se umístilo družstvo č.4 ve složení: Barbora Kebísková - velitelka, Andrea Kadlčíková, Alena Koválová; na třetím místě se umístilo družstvo č. 2 ve složení: Eliška Holubníčková - velitelka, Simona Malušková, Jan Hyánek.

Velice blahopřejeme vítězům soutěže první pomoci, ale i soutěžícím ostatních družstev, kteří i přes veškeré problémy, se kterými se během výkonů setkávali (stres, náhlá změna situace, znalost postupů, časová tíseň, fyzická zdatnost a schopnost improvizovat), dokázali zadaný úkol splnit a získat co nejvíce bodů.

Marek Diatka, 2.A

Fotogalerie zde

 

 


Související články