Soutěž v první pomoci - školní kolo

  • 26. Červen 2013 - 12:25

Dne 24.6.2013 proběhla na naší škole již tradiční soutěž v první pomoci.

Soutěžní dopoledne bylo zahájeno v tělocvičně školy. O odborné výkony se pokoušeli žáci 1. ročníku, kteří zachraňovali raněné, žáky 2. ročníků. Ostatní pak v roli diváků mohli své kamarády povzbuzovat. Soutěžící byli rozděleni do šesti družstev po třech členech a v tomto složení začali pracovat na různých stanovištích, kde měli možnost uplatnit své znalosti nasbírané v průběhu roku v hodinách první pomoci. Ošetřovala se jak lehčí zranění, např. krvácení z nosu nebo střep v ruce, tak i komplikovanější tepenné krvácení nebo zlomeniny. Na každém stanovišti byla nasimulována různě závažná poranění (vždy jedno lehčí a jedno těžší). Na zákroky soutěžních družstev u zraněných dohlíželi hodnotitelé – odborný učitel a člen kroužku první pomoci. Soutěžící byli velmi dobře připraveni a s každou situací se vždy dokázali nějakým způsobem vyrovnat.

Se závěrem dopoledne byla všechna družstva, přivítaná v tělocvičně školy ostatními zúčastněnými, ohodnocena. Jednotliví hodnotitelé shrnuli práci každého z nich a připomněli, které zákroky by v daném kontextu mohly proběhnout i lépe. Členové vítězných družstev si odnesli drobné odměny. Soutěž byla jako vždy přínosem pro všechny a opět se velmi vydařila.

Tereza Tychlerová, 2.B

Fotogalerie zde.


Související články