Soutěž v úpravě lůžka

  • 20. Prosinec 2016 - 10:50

V pondělí 19. 12. 2016 patřily dvě vyučovací hodiny Ošetřovatelských postupů již tradiční soutěži v úpravě lůžek.  

Soutěžního klání se účastnili žáci obou 1. ročníků oboru Zdravotnický asistent.

Stateční soutěžící měřili své, velmi vyrovnané síly, ve dvou hodnocených kolech. V prvním kole soutěžící upravovali lůžko s chodícím nemocným, s výměnou a převlečením všech lůžkovin. Při úpravě lůžka se nehodnotila pouze rychlost, správnost postupu a celkový vzhled lůžka po úpravě, ale také komunikace s klientem, úprava a vystupování žáků a celkový dojem. V druhé části žáci psali test z tematického celku: Lůžko.

Celá soutěž probíhala pod spravedlivým dohledem odborné poroty, která byla složena z vyučující odborných předmětů a odborníků z praxe:

Mgr. Andrey Machalové, Ing. Petry Čečatkové a pana Zbyňka Minaříka, Dis.

Všichni soutěžící prokázali správné postupy při úpravě lůžka, velkou pečlivost, zručnost a také odvahu.

Vítězové, kteří měli nejlepší čas a nejméně trestných bodů jsou následující:

1. místo: Andrea Hodonská 1.B
2. místo: Natálie Machalová 1.A
3. místo: Jiří Polišenský 1.B

Žáci, kteří nesoutěžili, kromě toho, že své spolužáky a kamarády povzbuzovali k co nejlepším výkonům, také hodnotili nejsympatičtější soutěžící.

Sympatie diváka vyhrála: Andrea Hodonská 1.B

Všem výhercům blahopřejeme!

Mgr. Naděžda Procházková

Fotogalerie zde


Související články