Soutěže první pomoci v roce 2016

  • 2. Březen 2016 - 13:16

I letos na naší škole, v rámci mimo vyučovacích aktivit, probíhá každý čtvrtek od 7,00 hodin seminář první pomoci, kde se žáci zdokonalují v oblasti poskytování první pomoci a kromě nejrůznějších aktivit pro veřejnost svoje znalosti a dovednosti zúročí v souboji s žáky jiných středních zdravotnických škol naší republiky i se zástupci jiných zemí prostřednictvím celostátních i mezinárodních soutěží. 

Konkrétně při poskytování první pomoci nejrůznějších autentických modelových situací zranění a i hromadných neštěstí. Již 26. – 27. 4. 2016 čtyřčlenná hlídka vyrazí do Lhotky u Mělníka na Celostátní soutěž v poskytování PP. Nově bychom chtěli poměřit síly i za hranicemi a to konkrétně na Slovensku v Dunajské Stredě, kde SZŠ pořádá Medzinárodnú súťaž Poskytovanie prvej pomoci - 11. ročník ve dnech 7. – 8. 6. 2016.  Následuje 13. – 14. 6. 2016 Celostátní soutěž s mezinárodní účastí v poskytování PP v Brně při SZŠ Jaselská a nakonec ve dnech 22. – 23. 6. 2016 Celostátní soutěž s mezinárodní účastí v poskytování PP v obci Mladé Bříště.

Účastníci semináře jsou horlivými nadšenci poskytování první pomoci a tudíž doufám, že přestože mnozí začínají, neboť studují teprve v 1.ročníku, zabojují na celé čáře a budou tak skvěle reprezentovat svoji alma mater ,,SZŠ Kroměříž“, která mnohokrát zazněla na stupních vítězů.

Všem reprezentantům naší školy přejeme hodně štěstí, co nejméně nervozity při poskytování první pomoci a zaslouženou odměnu za dobře vykonanou práci v podobě vlastní spokojenosti a pěkného umístění.

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí semináře první pomoci

Fotogalerie zde

 


Související články