Soutěžili jsme v Brně

  • 17. Červen 2019 - 14:09

10 – 11. 6. 2019 pořádala Střední zdravotní škola Brno XXIV. ročník Celostátní soutěže První pomoci.

Této soutěže se zúčastnila i naše škola. Na soutěž bylo vybráno tříčlenné družstvo z 2. A složené z velitelky A. Sedlářové a členů L. Pospíšilové a A. Zavřelové. Této soutěže se zúčastnilo 23 družstev z celé České republiky i ze Slovenska, konkurence tudíž byla velká. Nevyhráli jsme, ale za to jsme si dovezli zážitky a především nové a důležité zkušenosti, které nás ženou dál být lepší a příští rok se umístit na vítězných pozicích. Nevzdáme se a budeme i nadále na sobě pilně pracovat.

Mgr. Petra Strnadelová, koordinátorka první pomoci

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 


Související články