Souvislá odborná praxe třetích ročníků

  • 21. Květen 2014 - 10:15

Už jen pár dní a žáci třetích ročníků budou moci prokázat svoji samostatnost při poskytování ošetřovatelské péče.

Souvislou odbornou praxi budou vykonávat v Kroměřížské nemocnici a.s. a v Nemocnici milosrdných sester pod vedením zdravotních sester na těchto pracovištích: interní, chirurgické, dětské, urologické, neurologické, ORL, ARO a interní JIP.

V rámci souvislé odborné praxe si žáci ověří a doplní své vědomosti a dovednosti, které získali v průběhu školního roku pod vedením odborných učitelek.

Co někteří žáci prožívají před nástupem na souvislou odbornou praxi, si můžete přečíst zde:

  • „Věřím, že budu samostatnější.“ (Petra Miklíková, 3.B)
  • „Cítím se nejistě, ale doufám, že se naučím novým dovednostem a práci v týmu.“ (Hana Uherová, 3.B)
  • „Těším se na nové zkušenosti z  prostředí akutní medicíny na oddělení ARO, ale trochu se bojím, že nejsem na praxi s nikým ve dvojici.“ (Karolína Zatloukalová, 3.A)
  • „Těším se na nové zkušenosti, ale bojím se neznámého prostředí, nového kolektivu.“ (Markéta Králová, 3.A)
  • „Těším se na provoz oddělení a obávám se, že budu svědkem smrti nemocných.“ (Mrhálková Iva, 3.A)

Přejeme všem žákům šikovné ruce, bystré myšlení, pohotové reakce a hlavně, aby na konci praxe byli spokojení z dobře vykonané práce.         

Mgr. Olga Králíková


Související články