Spolupráce se ZŠ Zachar na poli PP

  • 6. Květen 2016 - 9:18

21. - 22. 4. 2016 probíhala na blízké ZŠ Zachar Olympiáda bezpečné jízdy, na které se každým rokem podílíme stanovištěm první pomoci. 

Ukázky a praktický nácvik první pomoci je zprostředkován malým žáčkům I. stupně studenty SZŠ v rámci aktivit semináře první pomoci. Prakticky si tak ověřují znalosti a dovednosti a získávají zkušenosti s předáváním základů PP. Názorné ukázky poranění popálením, zlomením, či krvácení doplňovaly důležitá čísla, jak zavolat záchranku… ,,Děti si navzájem obvazovaly hlavy, což nejvíce zaujalo“ vypovídá aktérka Tereza Šulková, žákyně 1. A. Ocenění bravurního zvládnutí prezentace první pomoci patří M. Netopilovi, P. Chalupové, H. Měrkové, H. Kocfeldové, T. Šulkové, A. Červinkové, M. Krhovskému, P. Topičovi, N. Lysákovové a přání dalších zdařených úkolů, nejen v oblasti první pomoci. Mladí záchranáři se staví ke svým úkolům zodpovědně a za to jsem velmi ráda, pochvala jim tedy náležitě patří a to nejen ze strany vedení ZŠ Zachar.

Mgr. Hana Kovářová

Vedoucí semináře PP

PřílohaVelikost
PDF icon Poděkování od ZŠ Zachar294.27 KB

Související články