Spolupráce SZŠ Kroměříž a ZŠ Slovan na poli první pomoci

  • 20. Duben 2018 - 13:25

Dne 19. 4. 2018, jsme měly možnost jako studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v rámci pedagogické praxe na Střední zdravotnické škole v Kroměříži se zúčastnit dne první pomoci pořádaného pod záštitou Střední zdravotnické školy a Základní školy Slovan.

 Celá akce probíhala v prostorech SZŠ Kroměříž, kdy žáci 7. tříd měli možnost si nanečisto vyzkoušet poskytování první pomoci ve čtyřech modelových situacích na jednotlivých stanovištích, kde samotnými aktéry byli žáci Základní školy Slovan.

Při modelových situacích si tak žáci základní školy mohli prakticky vyzkoušet poskytování první pomoci při hypoglykemickém šoku, otevřené zlomenině, masivnímu krvácení, vymknutém kotníku, poranění páteře a také nácvik resuscitace na modelech.

Žáci jednotlivých tříd byli rozděleni do čtyřech skupin a měli za úkol danou situaci správně vyřešit a pracovat týmově. Každá modelová situace vyžadovala pohotové zhodnocení zdravotního stavu a na jeho základě provést neodkladné poskytnutí první pomoci. U žáků byly hodnoceny různé aspekty při poskytování první pomoci, např. týmová práce, organizace, obecné vědomosti, znalosti zdravotnických potřeb aj. Posléze byl evaluován provedený postup s hodnocením skupiny příslušným počtem bodů a následným doplněním správnosti jednání.  Žáci se aktivně podíleli při poskytování první pomoci a nabyté znalosti a praktické dovednosti mohou využít v případě potřeby v reálných podmínkách běžného života.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům za aktivní postoj a ochotu se učit novým znalostem a dovednostem. Velké díky náleží také samotným organizátorkám akce, Mgr. Radce Petříkové a Mgr. Haně Kovářové, za zajištění prostor, materiálních potřeb a komplexní organizaci celé akce.

Lucie Macků, Aneta Novotná

Studentky Pedagogické fakulty v Olomouci

Fotogalerie zde


Související články