Sportovní den

  • 26. Červen 2013 - 12:16

V pátek 21.6.2013 žáci SZŠ Kroměříž vyměnili školní lavice za krytý bazén, protože v tomto netradičním prostředí se uskutečnil sportovní den pro první a druhé ročníky.  Původně byl záměr uskutečnit všechny aktivity na koupališti Bajda, ale rozmary počasí posledních dnů rozhodly o tom, že vše proběhne v krytém plaveckém bazénu.
   Program vycházel především z celostátního programu prevence proti utonutí, což je v  období před nadcházejícími prázdninami přímo výzvou. Nikdo z nás neví, kdy bude potřeba v takové situaci umět zareagovat. Záchrana lidského života je pro naše žáky hlavním mottem. Instuktoři z plaveckého bazénu nejdříve vše teoreticky žákům vysvětlili a poté si každý mohl vyzkoušet záchranu tonoucího a jeho dopravení na břeh.  Po krátkém ostychu se žáci odhodlali si akci vyzkoušet  a jak sami tvrdili, nebylo to jednoduché.  Další část programu byla ve znamení soutěží. Jednotlivé třídy se utkaly v plaveckých štafetách a ten, kdo neplaval, s napětím vše sledoval a hlasitě povzbuzoval své spolužáky. První místo získala třída 2. A. V dalším programu si žáci mohli vybrat, zda si půjdou zacvičit aqua aerobik, nebo si zahrají soutěživé hry ve vodě, popřípadě vyzkouší vodní pólo. Po těchto aktivitách následovalo další cvičení aerobiku, které proběhlo na terase plaveckého bazénu.  Na závěr došlo na vyhodnocení a předání cen - pohárů , diplomů a sladkostí.

   Program byl velmi zajímavý, v tropickém dnu všichni s povděkem přijali možnost svlažit v příjemně chladné vodě svá rozpálená těla, a navíc si odnesli nevšední zážitky i praktické poznatky, které mohou v nadcházejícím letním období uplatnit i v praxi.

   Celá akce byla realizována ve spolupráci s vedením plaveckého bazénu. Velký dík patří instruktorům Pavle Pisetové, Darině Pisetové a Michalu Chudárkovi, doufám, že naše spolupráce nebyla poslední.

Mgr. Alena Černá

Fotogalerie zde.


Související články