Sportovní den školy
  • 27. Červen 2012 - 12:50

Sportovní den měl dvě části. V první části proběhla soutěž v pohybových skladbách tříd a ve druhé části si žáci vybrali jeden  z nabídnutých možností
sportu např. volejbal, fotbal, nohejbal, stolní tenis, tenis, aerobik a břišní tance.

Více v samostatném článku.

sportovni
sportovni
sportovni
sportovni
sportovni
sportovni