Středisko praxe

  • 26. Červen 2014 - 12:15

Podpora činnosti střediska praxe při Střední zdravotnické škole Kroměříž , registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0058

 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze státního rozpočtu ČR 

Základní informace o projektu:

Projekt řeší naléhavou potřebu středních zdravotnických škol zkvalitnit praktické vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent za účelem zvýšení klíčových kompetencí a uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Projekt usiluje o přiblížení ošetřovatelské teorie k ošetřovatelské praxi. Za tímto účelem SZŠ Kroměříž zřídí vlastní středisko praxe, které zabezpečí organizační, personální a materiální podmínky pro rozšíření spolupráce SZŠ se zaměstnavateli a pro zařazení inovativních prvků a metod do výuky.                                                 

 


Související články