„Stromy let, jak se vám roste?“

  • 22. Říjen 2018 - 5:53

Dne 24. října bude v 11 hodin před Střední zdravotnickou školou Kroměříž slavnostně zasazena lípa srdčitá (Tilia cordata), a to v rámci celonárodního projektu Stromy svobody 1918 – 2018. 

Strom představující „paměť národa“ bude vysazen u příležitosti významného jubilea, totiž sta let samostatné československé státnosti. Měl by tak především posloužit jako přítomný svědek našeho času pro další a další generace studentů odpovědných za osud státu, neboť, jak můžeme dnes a denně kolem sebe vidět, jsou křehké kořeny demokracie neustále podkopávány, a ani zdaleka tak nejsou samozřejmostí.

Celá akce bude doplněna krátkou historickou přednáškou odkazující k významným „osudovým osmičkám“. Lípa tak může být chápána rovněž jako memento odkazující k významným událostem československé státnosti, při nichž naši předkové často položili své životy a které by nikdy neměly být zapomenuty.

Kdo ví, třeba se právě z této lípy jednou stane významný památný strom…

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články