Stručný zpravodaj Studentské rady

  • 17. Leden 2017 - 6:28

Dne 21. 11. 2016 se čtyři členky Studentské rady SZŠ Kroměříž zúčastnily  Studentského fóra na Starém pivovaru v Kroměříži spolu s dalšími studenty středních škol z Kroměříže. 

Spolu s místostarostou a se zástupci městského úřadu jsme debatovali na téma jak a čím zatraktivnit naše město pro mladé lidi. Následně vyšel o naší účasti na Studentském fóru článek v Mladé frontě, čtěte zde. 

  • Dne 9. 1. 2017 se konala první Studentská rada v kalendářním roce 2017. Na programu bylo ohlédnutí za uplynulými měsíci školního roku. Dořešili jsme pár věcí např. prezentaci  činnosti Studentské rady prostřednictvím nástěnky, pár věcí jsme začali plánovat jako třeba anketu o mimoškolních aktivitách nebo třeba mapování spokojenosti žáků s novým systémem třídění odpadu v prostorách školy a také jsme probrali organizační stránku  Studentské rady a její další fungování. Zvažovali jsme také změnu pojmenování studentské rady z nynějšího studentská rada na nové žákovská rada.  A také jsme diskutovali volbu zástupce  školy pro letošní Majáles.
  • Pro druhou polovinu školního roku jsme se na Studentské radě rozhodli, po poradě s paní ředitelkou, že se pokusíme obnovit studentské vysílání ve školním rozhlasu. Tudíž od února se u nás ve škole každé pondělí o velké přestávce mohou žáci těšit na studentské rozhlasové vysílání. Těšíme se na reakce a ohlasy jak ze strany studentů, ale i učitelů.
  • V současné době studentská rada aktuálně jedná o změně v nabídce sortimentu automatu na rychlé občerstvení  pro druhou polovinu školního roku 2016/2017. Každá třída má příležitost zhodnotit stávající produkty a navrhnout nové, a to do konce ledna 2017.

za Studentskou radu: Vendula Michlíčková, 4. A


Související články