Studijní a poznávací zájezd do Londýna

  • 21. Říjen 2019 - 10:30

Ve dnech 17. 23. 10. se studenti a pedagogové Střední zdravotnické školy v Kroměříži vypravili na poznávací a studijní pobyt do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. 

Ve čtvrtek ráno se studenti rozloučili s rodiči, nastoupili do autobusu a vyrazili vstříc novým zážitkům a zkušenostem. Cesta na Britské ostrovy byla dlouhá, avšak díky zkušeným řidičům proběhla hladce a bez problémů. V pátek ráno jsme se vylodili na britském pobřeží, v Doveru. Během pobytu v Londýně se studenti zdokonalovali v anglickém jazyce, a to nejen během výuky v jazykové škole, ale i při pobytu v hostitelských rodinách a při poznávání Londýna, který procestovali různými dopravními prostředky téměř skrz na skrz. Britskou královnu Alžbětu II. jsme sice nepotkali, ale zato jsme viděli její sídlo, Buckinghamský palác, sídlo britského parlamentu, Westminsterský palác, prozkoumali jsme válečný křižník HMS Belfast, prošli Hyde Park a shlédli mnoho dalších významných londýnských památek, které jsme na závěr našeho pobytu měli možnost shlédnout i z ptačí perspektivy, z takzvaného Londýnského oka. Nepohybovali jsme se však pouze po Londýně, ale navštívili jsme též velkolepé královské sídlo Windsor, které se nachází severozápadně od Londýna a přímořské letovisko Brighton. Během svého pobytu v Británii jsme všichni zakusili rozmary anglického počasí, zažili typickou anglickou pohostinnost a domů jsme se vrátili obohaceni o spoustu zážitků a zkušeností.

Fotodokumentace z Londýna

1. den, 2. den, 3. den, 4. den

                                           


Související články