Supervize pro učitele SZŠ Kroměříž

  • 23. Srpen 2016 - 10:53

V rámci projektu  ,,Zapojení školního psychologa do primární prevence střední školy“(dále projekt), registrační číslo projektu RPO7 – 16DT2/010, proběhne dne 31.8.2016 na SZŠ Kroměříž vzdělávání pro pedagogy školy. 

Vzdělávání bude zaměřeno na techniku supervize, jejímž cílem je poskytnout učitelům možnost hovořit v bezpečném prostředí otevřeně o svých pracovních úspěších   a problémech, získat sebereflexi, podpořit motivaci k práci  a předcházet syndromu vyhoření.

 

Mgr. Barbora Hofrová, školní metodička prevence

Projekt je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

                                                                                                     

 


Související články