Svatý Mikuláš na návštěvě v nemocnici

  • 10. Prosinec 2019 - 7:13

Ani na Střední zdravotnické škole v Kroměříži se nezapomnělo na mikulášskou nadílku. 

Mikuláš, andělé a čert navštívili nejen žáky naší školy, aby mezi ně vnesli předvánoční atmosféru, ale jejich kroky mířili hlavně na návštěvu do Kroměřížské nemocnice.

Jako každým rokem navštívili naši žáci 6.12. 2019 nejen dětské pacienty Kroměřížské nemocnice, ale tentokráte i seniory na oddělení ošetřovatelské péče. Děti hospitalizované na dětském oddělení navštívili v roli Mikuláše, čerta a andělů kromě  žáků ze 4.B, také žáci ze ZŠ Zachar, kteří se ve stejných maskách k naší mikulášské družině připojili.

Průvodí mikulášské družiny pak pokračoval již samostatně na návštěvu dětských pacientů na oddělení ORL, 2. chirurgii a ortoptický stacionář a k seniorům na oddělení ošetřovatelské péče. Kromě předvánoční atmosféry přinesl Mikuláš všem pacientům dárkové balíčky, které pro pacienty mělo každé oddělení nachystané. Jako vždy i letos nechyběly zpovědi hříchů, básničky, písničky i sliby o polepšení v příštím roce.
Mikulášská návštěva všechny pacienty bezesporu potěšila a hlavně rozptýlila starosti spojené s pobytem v nemocnici.

Proto patří velké díky všem účastníkům mikulášské družiny, bez nichž by se mikulášská nadílka neobešla. Jmenovitě Miroslavu Olivíkovi, Terezi Liškové, Natálii Kubíkové, Kristýně Rašové a Andrei Hodonské.

Mgr. Lucie Skácelíková

Fotogalerie zde


Související články