Světový den diabetu

  • 16. Listopad 2017 - 7:08

V pondělí 13. 11. 2017 od 13:00 hod. proběhla v Kroměříži v Diabetologické ordinaci MUDr. Dity Pospíšilové osvětová akce pro veřejnost s mottem: „Poznejte příznaky diabetu 2. typu. Snižujte svá rizika“.

Žákyně SZŠ Kroměříž Denisa Kalíková a Denisa Konečná měřily klientům glykemii a prováděly vyhodnocení. Patří jim velké poděkování za jejich nezištnou pomoc.

Jedním z cílů letošního ročníku Světového dne diabetu je získat pozornost velkého množství pacientů, kteří o svém diabetu 2. typu nevědí, a tudíž ani nemohou být správně léčeni.

V České republice se počet osob s dosud nediagnostikovaným diabetem 2. typu odhaduje na čtvrt milionu.

Česká republika se letos  opět připojila  ke Světovému dni diabetu. Toto datum nebylo zvoleno náhodou, upomíná na den narození Fredericka Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem stál u objevu inzulinu. Na globální úrovni zaštiťuje Světový den diabetu Mezinárodní federace pro diabetes (IDF), na lokální rovině se připojují miliony lidí v desítkách zemí světa a pořádají nejrůznější akce, které mají na problematiku diabetu upozornit.

Mgr. Věra Koščová


Související články