Taktické cvičení Integrovaného záchranného systému

  • 20. Květen 2013 - 9:00

Dne 22. května 2013 se na zimním stadionu v Kroměříži konalo taktické cvičení IZS.

Do tohoto cvičení se zapojili studenti a učitelé SZŠ Kroměříž jako figuranti-účastníci hokejového utkání. Akce začala v 10 hodin, kdy byl ohlášen stav nebezpečí. Povolané záchranné složky se snažily dostat zasažené čpavkem a raněné z prostorů stadionu.  Čpavku se nadýchalo přes 100 lidí, z nichž 13 bylo navíc zraněno. Na záchraně se podílela Policie ČR i Městská policie Kroměříž, hasičské sbory z blízkého okolí a samozřejmě i zdravotní záchranná služba z Kroměříže.

Do budovy stadionu vstoupili v ochranných oblecích čtyři záchranáři, kteří měli za úkol zmapovat situaci, začít evakuovat lidi ze stadionu a zjistit počet raněných a určit závažnost jejich poranění. Tito záchranáři měli práci ztíženou ochranným oděvem, který jim ubíral na rychlosti i obratnosti a zarosená maska jim neumožňovala dobrý výhled. Tato část záchrany se nám zraněným zdála poměrně dlouhá.

Po odchodu záchranářů ve skafandrech s posledními čpavku nadýchanými figuranty zůstali na stadionu už jen ranění, pro které přišli do budovy hasiči, jež vážněji raněné vynášeli ven na nosítkách a těm s lehčím poraněním pomáhali jen podpěrou. Před stadionem pak měli procházet čpavkem zasažení figuranti postaveným dekontaminačním stanem, kde si je přebral zdravotnický personál, který třídil raněné dle diagnózy, poskytl první pomoc k bezpečnému transportu do nemocnice v Kroměříži. Pro případ potřeby byl raněným k dispozici také psycholog. 

Poté co byly osobní údaje všech čpavkem zasažených účastníků zapsány pověřenými pracovníky do seznamů, následoval transport autobusy MHD a autobusem hasičského záchranného sboru na evakuační stanoviště, do tělocvičny SZŠ, kam byli následně povoláni lékaři, aby zhodnotili zdravotní stav lehce raněných. Vážněji zraněné figuranty odvezla vozidla rychlé záchranné služby od stadionu do nemocnice, kde se o ně postaraly lékařské týmy. Proběhla řádná vyšetření na specializovaných pracovištích, někteří byli ošetřeni hned na ambulanci chirurgie, jiní podstoupili vyšetření na RTG, CT. Pacienti byli po vyšetření hospitalizováni na ARO nebo na oddělení chirurgie. Členové záchranných týmů byli vlídní a komunikativní. 

Opakování je matka moudrosti. Význam tohoto klišé se ukázal být i v případě cvičení IZS více než aktuálním. Zúčastněným na straně figurantů se akce nezdála být dokonale naplánovaná. Mnozí možná čekali více „akce a vzrušení“ z „reálného“ zážitku, jiné překvapila např. zdlouhavost administrativy před evakuací z parkoviště před stadionem, která se zdá v souvislosti s namodelovanou situací úniku čpavku až nelogická.

Je zřejmé, že i na cvičení je třeba vynaložit nemálo finančních prostředků, a tendence šetřit, jak zaznamenali figuranti, se projevila i tady: záchranáři v ochranných oblecích, kteří přišli jako první do kontaktu s lidmi zasaženými čpavkem, neměli obleky ventilované, takže přes výhled neviděli nic, tudíž v náročném terénu hrozilo zranění i jim, dekontaminačním stanem figuranti také neprocházeli. Nedostatečná koordinace se projevila tehdy, kdy autobusy s lehce zraněnými zavedla eskorta městské policie na jiné než předem určené místo.

Pohotovost jednotlivých složek záchranného systému byla z našeho hlediska bezchybná, stejně jako lidský přístup všech zúčastněných záchranářů. Doufejme tedy, že podobná cvičení pomohou odstranit dílčí nedostatky jakékoliv záchranné akce a napomohou zlepšení komunikace při  součinnosti jednotlivých složek IZS a  krizového štábu města Kroměříž při řešení mimořádné události. My, studenti a učitelé SZŠ, pak budeme snaze po zdokonalení IZS kdykoliv zase rádi nápomocni.

Iva Mrhálková, Markéta Králová, Karolína Zatloukalová, Veronika Kohutová

Fotogalerie zde.


Související články