Terapie aneb vzdělávání učitelů

  • 18. Duben 2019 - 12:12

Stále je třeba sledovat novinky na trhu a nejnovější výzkumy v oblasti ošetřovatelské péče, neboť odborné učitelky své znalosti a dovednosti rozšiřují dále přes své žáky. 

 Ve čtvrtek 18. 4. 2019 nás proto navštívila odbornice Bc. Romana Kábelová, z firmy Lohmann & Rauscher, s.r.o., a zasvětila nás do tajů kompresivní terapie a novinek z oblasti vlhkého hojení ran. Velmi jsme přivítali praktickou zkušenost s technikou obvazování obinadly s různou tažností a následným přístrojovým měřením tlaku komprese. Jelikož odborná poradkyně zmiňované firmy aktivně pracuje rovněž na JIP Nemocnice Bohunice v Brně, byla schopna nám přiblížit jednotlivé kazuistiky z praxe. Velmi cenné jsou taktéž fotografické a video ukázky případových studií pro představu nejrůznějších stavů a možností terapie, neboť při praktickém vyučování na různých pracovištích nelze nikdy zažít vše. Jsem ráda, že měly kolegyně možnost vyslechnout erudovanou teoretickou přednášku a rozšířit také své praktické zkušenosti pro své další využití ve výuce.

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí praktického vyučování

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články