V Domově sv. Kříže Kroměříž se poskytovala první pomoc

  • 7. Únor 2017 - 11:28

Domov sv. Kříže Kroměříž je registrovanou sociální službou domova pro seniory. 

I v tomto zařízení ředitelka Domova: Mgr. Věra Leona Martinková (S.M.Leona) posoudila žádost svých zaměstnankyň o nabytí znalostí a dovedností z oblasti poskytování první pomoci a objednala na naší škole rozšiřující kurz poskytování první pomoci pro pracovníky v sociálních službách akreditovaný u  MPSV. V rámci 8 vyučovacích hodin 23. 1. 2017 absolvovalo úspěšně 12 účastnic pečující o seniory, teoreticko-praktickou průpravu v poskytování první pomoci nejrůznějších stavů, s kterými se mohou během plnění profesních úkolů potkat. Jejich nasazení bylo velké a přestože jim přeji, aby s e s takovými situacemi musely potýkat co nejméně, věřím, že by i v těchto nelehkých chvílích obstáli na jedničku.


Související články