V Kroměříži bez hranic v Kulturním domě

  • 21. Březen 2016 - 11:11

V rámci akce v Kroměříži bez hranic dne 17. 3. 2016 absolvovali žáci 1.a3.ročníku sociálního oboru prezentaci a ukázky studenta FTK Olomouc,

který se zabývá aplikovanou tělesnou výchovou směrem k postiženým jedincům, ať tělesně, tak smyslově. Viděli jsme, že i lidé na vozíku nejsou k vůli postižení omezeni tak, aby nemohli trávit svůj volny čas i sportem. Přesvědčil nás všechny o tom i Honza, který utrpěl vážné zranění při skoku do vody a následně byl odkázán na vozík. Žáci si mohli vyzkoušet pohybovat se na vozíku, zdolávat bariéry a hlavně pomáhat postiženým.  V 10:15 shlédli v loutkovém sále divadlo pro neslyšící děti prostřednictvím studentů JAMU, kteří v průběhu dlouhodobého projektu zpracovali výtvarně velmi zdařilé velké divadelní knihy a podle nich prezentovali představení. Bylo velmi zajímavé, nápadité a poučné. Žáci viděli svět i jinýma očima, očima postižených, kteří se na akci účastnili. Myslím, že tato problematika jim není vzhledem k jejich oboru studia vzdálená, ale byla předložena z jiných úhlů pohledu a pro studium a budoucí profesi velmi přínosná, což potvrdili i žáci svým zájmem, dotazy a zapojením.

Mgr. Hana Kovářová

Fotogalerie zde


Související články