VIII. Krajská konference k primární prevenci rizikového chování

  • 15. Září 2014 - 14:34

V aule naší školy se bude dne 23.10.2014 konat krajská konference k primární prevenci rizikového chování.

Konference je určena školním metodikům prevence, vedení škol a výchovným poradcům. Konference se koná pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila, radního Zlínského kraje. Rádi přivítáme na půdě naší školy významné hosty a všechny účastníky důležitého jednání.

 


Související články