Vybavení školy: Přízemí
  • 9. Leden 2011 - 22:00
sborovna
šatny
sekretariát
tělocvična
učebna psychologie
vestibul