Výběrové řízení 7

  • 4. Květen 2018 - 8:46

Veřejná zakázka na stavební práce


zadávaná podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon):

„Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy“

zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), registrační číslo projektu: není přiděleno


Zakázka je zadávána veřejným zadavatelem postupem podle zákona za dodržení „Zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020“ (dále jen „Pravidla“) verze 7.0 účinná od 24.8.2017 ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
podlimitní režim – zjednodušené podlimitní řízení (ZPŘ)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Kompletní projektovou dokumentaci naleznete zde.

Veškerá zadávací dokumentace je uvedena v následujících přílohách:

 


Související články