Výběrové řízení 8

  • 14. Červen 2018 - 7:39

 

Veřejná zakázka na výkon funkce technického dozoru

 

Střední zdravotnická škola Kroměříž – zateplení budovy školy - výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi při dodávce a montáži stavby.

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

veškerá dokumentace je uvedena v následujících přílohách:


Související články