Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

  • 8. Leden 2021 - 11:33

Ředitelka školy vyhlásila přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 do oboru PRAKTICKÁ SESTRA (více informací zde) a do oboru SOCIÁLNÍ ČINNOST (více informací zde).

V souladu s platným ustanovením obecné povahy, které vydalo MŠMT ke konání přijímacích zkoušek, stanovila ředitelka školy nové termíny jednotné přijímací zkoušky, a to pro 1. a 2. řádný termín a pro 1. a 2. náhradní termín takto:

 1. termín2. termín
ŘÁDNÝ TERMÍN3. května 20214. května 2021
NÁHRADNÍ TERMÍN2. června 20213. června 2021

Ostatní parametry vyhlášeného přijímacího řízení pro obor Praktická sestra i pro obor Sociální činnost zůstávají v platnosti.


Související články