Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení - Praktická sestra

  • 28. Leden 2020 - 12:10

Ředitelka Střední zdravotnické školy Kroměříž vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení. 

V souvislosti s řešením mimořádné situace vzniklé v důsledku krizových opatření přijatých Vládou ČR proti šíření koronavirové nákazy se přijímací řízení uskuteční v pozměněné podobě, a to v kontextu zákona č.135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
 

O termínu a konkrétní podobě přijímacího řízení vás budeme v dostatečném předstihu informovat. 

Více informací zde


Související články