Výsledky řádných voleb do školské rady

  • 23. Listopad 2017 - 17:14

Řádné volby do školské rady se konaly ve čtvrtek 23.11.2017.

Členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé byla zvolena: 

Pavla Miklíková

Členem školské rady za pedagogické pracovníky byla zvolena:

Mgr. Hana Kyšnerová

Zápis o průběhu a výsledcích řádných voleb do školské rady naleznete v přiloženém souboru níže. 


Související články