Výuka klinické propedeutiky
  • 23. Květen 2012 - 7:19

Výuka klinické propedeutiky na Radiodiagnostickém oddělení Kroměřížské nemocnice

Exkurze na Radiodiagnostické pracoviště Kroměřížské nemocnice byla pro žáky završením i doplněním výuky o zobrazovací diagnostice.

Více v samostatném článku.

radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie
radiologie