Výuka v režimu protiepidemiologických opatření

  • 9. Leden 2021 - 7:52

Ani v tomto nelehkém čase žáci naší školy nezahálí. Přestože teoretická výuka probíhá distančně, praktická výuka se odehrává v běžném režimu, za dodržování přísných protiepidemiologických opatření.

Skupina žáků třídy 4. A absolvovala v prvních lednových dnech dvoutýdenní praxi v Domově pro osoby se zdravotním postižení Barborka. Žáci kromě standardní péče zvládli připravit pro klienty řadu různorodých činností. Krom výtvarné dílničky, kde si klienti se zájmem vyrobili pro své blízké zimní pozdravy, měli žáci na repertoáru také aktivizace z oblasti pohybové a pracovní výchovy. Do edukačních programů se s chutí zapojili i klienti s těžším stupněm mentálního a tělesného handicapu. V rámci pohybových aktivit žáci dokázali využít krásného zimního počasí k radovánkám na čerstvém vzduchu. S velkým úspěchem se setkala také pracovní výchova, při níž klienti pod dohledem žáků pekli sladkou buchtu.  

Po mírných počátečních obavách žákyně poznaly, že není důvod strachovat se z praxe v nezdravotnickém prostředí, protože ve zdejším zařízení panuje příjemná rodinná atmosféra, jejíž součástí jsme na chvíli mohli být i my.

Mgr. Lucie Skácelíková, učitelka odborných předmětů

 


Související články