Workshop na téma Úmluva o právech dítěte a kyberšikana

  • 19. Červen 2015 - 10:19

Dne 17. 6. se třídy 1.A a 2.B zúčastnily workshopu, pod projektem Nenech sebou zametat.

Cílem projektu je neformálně vzdělávat děti a mládež v oblasti Úmluvy o právech dítěte a kyberšikaně. Cílem projektu je umožnit žákům diskutovat nad daným tématem s příslušným odborníkem a vytvářet si vlastní stanoviska a názory na danou problematiku.

 Workshop byl rozdělen do dvou částí. První hodina byla zaměřena na problematiku Úmluvy o právech dítěte, druhá se věnovala tématu kyberšikany. Celý workshop byl veden interaktivní formou. Žáci pracovali s pracovními listy, hráli scénky a předváděli modelové situace.Žáci se dozvěděli spoustu poutavých informací v oblastech Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany. Lektoři mluvili velmi poutavě a dokázali žáky plně vtáhnout do děje. Provedli nás všemi nástrahami, které na nás číhají nejen z počítače, ale i z našich mobilních telefonů. Tento workshop by pro nás inspirací a dostatečnou výstrahou, že si máme dávat vždy a všude pozor!

Mgr. Barbora Hofrová a Nikola Kameníková, třída 2. B

Fotogalerie zde


Související články