Workshop se světově uznávaným malířem

  • 1. Červenec 2019 - 6:29

Na konci školního roku proběhl ve třídě 2. B v rámci festivalu Forfest workshop se světově uznávaným malířem irského původu Tommy Barrem.

Žáci vytvářeli abstraktní díla zajímavými technikami, se kterými je umělec seznámil. Workshop si moc užili a myslím si, že byl velkým obohacením výtvarné tvorby, se kterou se setkávali během celého školního roku.

Mgr. Kateřina Zelenková

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 


Související články