Workshopy březen

  • 3. Duben 2018 - 12:13

V březnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

 

  • E. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu:  Workshop realizován dne 27. 3. 2018. Přítomno bylo 13 účastníků –  vedení školy, odborné učitelky, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Kroměřížské nemocnice a.s. Marie Christovová. Hlavním cílem workshopu bylo seznámit pedagogy odborných předmětu SZŠ Kroměříž se základními směrnicemi Kroměřížské nemocnice. Tyto směrnice vstoupily v platnost začátkem roku 2018 a mají velký vliv na odbornou praxi žáků SZŠ Kroměříž. Důležité bylo se s jednotlivými směrnicemi seznámit, ujasnit pojmy a vliv na praktickou výuku  a na následnou úpravu ŠVP.  

 

  • E. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu: Workshop realizován 28. 3. 2018. Přítomno bylo 16 účastníků – vedení školy, odborné učitelky a zdravotní sestry z chirurgických oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.

Workshop volně navázal na předcházející workshop, kde byly učitelky odborných předmětů seznámeny se základními směrnicemi Kroměřížské nemocnice náměstkyní pro ošetřovatelskou péči.  Cílem tohoto workshopu bylo sjednocení užívané terminologie, dostupnost správných pracovních postupů pro učitelku na chirurgických pracovištích, posouzení dopadu změn souvisejících s platností nových směrnic na organizaci výuky učební praxe, stanovení správných pracovních postupů včetně dokumentování a vliv na následnou úpravu ŠVP.

 


Související články