Workshopy červenec 2018

  • 27. Červenec 2018 - 13:22

V červenci 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků školy u možných budoucích zaměstnavatelů – oboru Zdravotnický asistent.

Popis průběhu: Workshop realizován dne 3. 7. 2018. Přítomno bylo 12 účastníků + vedení školy.

Pedagogové diskutovali o možnostech stáží, jejich praktického využití a zaměření oboru pro konkrétního pedagoga. Byly nabídnuty možnosti jednotlivých stáží, součástí byly i vlastní návrhy – konkrétní rozhodnutí o stážích pedagogů v 1. pololetí 2018/2019 – Psychiatrická nemocnice Kroměříž – Nutriční terapie, RZZ ZK – stáž u Rychlé záchranné služby ve Zlíně – výjezdy, Psychiatrická nemocnice Kroměříž – terapie u psychiatrického pacienta

Workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů

Popis průběhu: Workshop realizován dne 4. 7. 2018 Přítomno bylo 12 účastníků – včetně vedení školy. Cílem bylo zjistit možnosti, požadavky a konkrétní návrhy na využití odborníka z praxe. Pedagogové podávaly různé návrhy na odborníka z praxe (první pomoc, klinická propedeutika, rodilý mluvčí atd.), tyto návrhy a připomínky budou dále posouzeny vedením školy.


Související články