Workshopy duben

  • 3. Květen 2018 - 12:16

V dubnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

Počet realizovaných workshopů: 2

  • E. workshop za účelem získaní podnětů pro úpravu ŠVP za účasti pedagogů a zástupců zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu:  Workshop realizován dne 5. 4. 2018.  Přítomno bylo 17 účastníků – vedení školy, odborné učitelky a zdravotní sestry z interních oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.
Workshop navazoval na předcházející workshopy s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči a chirurgickými sestrami.  Cílem tohoto workshopu bylo taktéž sjednocení užívané terminologie, dostupnost správných pracovních postupů pro učitelku na interních pracovištích, posouzení dopadu změn souvisejících s platností nových směrnic na organizaci výuky učební praxe, stanovení správných pracovních postupů včetně dokumentování a vliv na následnou úpravu ŠVP.

 

  • 2.A kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu: Workshop realizován 18. 4. 2018. Tohoto workshopu se účastnilo vedení SZŠ Kroměříž a zástupci sociálních partnerů a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce ve školním roce 2018/ 2019. 
Součástí workshopu bylo seznámení jednotlivých účastníků s aktuální vzdělávací nabídkou školy, bilance spolupráce se sociálními partnery, nastínění spolupráce pro šk.rok 2018/2019.


Související články