Workshopy květen

  • 3. Červen 2018 - 12:20

V květnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

  • 1.A kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu:  Workshop realizován dne 22. 5. 2018.  Přítomno bylo 24 účastníků – vedení školy, odborné učitelky SZŠ Kroměříž a vedoucí pracovníci oddělení Kroměřížské nemocnice a.s. – Interní oddělení + JIP, Chirurgické oddělení, Neurologické oddělení, ORL, Transfuzní a hematologické odd. a zástupci Nemocnice Milosrdných sester.
Hlavními tématy setkání byla příprava odborné praxe 2. a 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent, hodnocení praktického vyučování 3. a 4. ročníků a plánování učební praxe na školní rok 2018 – 2019.

 

  • 2.A kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu: Workshop realizován 24. 5. 2018. Tohoto workshopu se účastnilo vedení SZŠ Kroměříž, odborné učitelky SZŠ Kroměříž a zástupci sociálních služeb města Kroměříže – Strom života – domov se zvláštním režimem, Barborka – domov pro osoby se zdravotním postižením, Vážany – domov pro seniory.
Hlavním tématem byla příprava odborné praxe 3. ročníků oboru Sociální činnost, plánování učební praxe na školní rok 2018 – 2019 a zhodnocení praktického vyučování 3. ročníku oboru Sociální činnost za uplynulý školní rok.


Související články