Workshopy listopad 2018

  • 27. Listopad 2018 - 12:28

V listopadu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

1. B. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu:  Workshop realizován dne 19. 11. 2018.  Přítomno bylo 15 účastníků – vedení školy, odborné učitelky SZŠ Kroměříž.

Workshop realizován za účelem nového naplánování stáží, které budou realizovány v 1. pololetí 2018/ 2019 příp. 2. pololetí 2018/ 2019.

Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení několika stáží učitelů, byla učitelům nabídnuta nová možnost přihlásit se na stáže v některých  vybraných zdravotnických zařízeních (Pardubická nemocnice, ZZS Zlínského kraje, MUDr. Bjaček – zubní ambulance) a možnost samostatného výběru stáže po celé ČR – návrhy stáží.

2.   B. workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků/žáků školy u možných budoucích zaměstnavatelů v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu: Workshop realizován 26 11. 2018. Přítomno bylo 15 účastníků -  vedení školy, odborné učitelky. 

Cílem workshopu bylo předání zkušeností z odborné stáže Mgr. Karafiátové na RHB oddělení.

Mgr. Karafiátová měla pro odborné učitelky připravenou prezentaci, komentáře a videoukázky z  oblasti individuálního a skupinového cvičení dle věku a typu lékařské diagnózy, (kinesiologický rozbor, měkké techniky, mobilizace kloubů, analytická cvičení, cvičení na neurofyziologickém podkladě, Vojtova metoda –  Rehabilitační oddělení nemocnice Kroměříž a.s.), z oblasti léčebné rehabilitace u ležících nemocných na oddělení neurologie nemocnice Kroměříž a.s. - dechová cvičení a RHB po CMP, z oblasti manipulace s nesoběstačným nemocným na oddělení neurologie  nemocnice Kroměříž a.s., základy kinestetiky na oddělení Ošetřovatelské péče nemocnice Kroměříž a.s,  z oblasti vodoléčebných procedur - cvičení v hydromasážním bazénu, celotělové vířivé lázně, končetinové lázně, ultrazvuk pod vodou - Rehabilitační oddělení nemocnice Kroměříž a.s, z oblasti elektroléčebných procedur, vakuum kompresní terapie, krátkovlnná diatermie, galvanoterapie, kryoterapie - Rehabilitační oddělení nemocnice Kroměříž a.s.


Související články