Workshopy říjen 2018

  • 27. Říjen 2018 - 13:27

V říjnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy

1. A. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu:  Workshop realizován dne 11. 10. 2018.  Přítomno bylo 17 účastníků – vedení školy, odborné učitelky SZŠ Kroměříž a  zástupci sociálních služeb města Kroměříže – Strom života – domov se zvláštním režimem, Barborka – domov pro osoby se zdravotním postižením, U Moravy– domov pro seniory.

Hlavním tématem bylo plánování a vytvoření podmínek pro učební praxi žáků oboru Sociální činnost na školní rok 2018 – 2019 a plánování a příprava odborné praxe 3. ročníků oboru Sociální činnost.

 

2.   A. kulatý stůl pedagogů školy a možných budoucích zaměstnavatelů za účelem navázání spolupráce v oblasti realizace praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu: Workshop realizován 18. 10. 2018. Přítomno bylo 24 účastníků -  vedení školy, odborné učitelky,  vedoucí pracovníci zdravotnických zařízeních podílejících se na odborné a učební praxi žáků SZŠ Kroměříž oboru Zdravotnický asistent.

Hlavními tématy setkání byla příprava odborné praxe 2. a 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent, hodnocení praktického vyučování 3. a 4. ročníků a plánování učební praxe na školní rok 2018 – 2019.


Související články