Workshopy školního psychologa

  • 21. Únor 2017 - 7:40

V průběhu měsíců říjen až prosinec proběhly na Střední zdravotnické škole dva workshopy. 

První z nich byl zaměřený na téma prokrastinace. Což je poslední dobou pojem, o kterém se hodně mluví. Někdy to skoro vypadá, že jsou tímto termínem omlouváni líní lidé. O čem se studenti mohli na naší škole dozvědět? Mohli na semináři zjistit, že prokrastinace je slovo označující „chorobné odkládání“, které posléze vede k nízké výkonnosti a k pocitům nespokojenosti sami se sebou. V průběhu semináře si studenti sami mohli zmapovat svoji míru prokrastinace. Hodně věcí, které studenti sami vydefinovali jako prokrastinaci (čtení, dívání na filmy, vaření) jsou zároveň činnosti, které by měly být v životě člověka podporovány a rozvíjeny. Tedy smyslem semináře bylo se na prokrastinaci podívat i jako na něco, co nám bere vítr z plachet a neumožňuje nám si užít činnosti, které děláme rádi naplno. Seminář byl hodně interaktivní, kdy se studenti sami pod vedením školního psychologa, pokoušeli hledat odpovědi, co mohou oni sami s odkládáním dělat a jak se správně motivovat i pro zvládání věcí, které nás nebaví. A jak si pak díky tomu více užít věci, které děláme v životě rádi.

Druhý workshop, byl zaměřený na prevenci šikany. Šikana je slovo, které každý zná. Jedná se o  akt násilí ať už fyzického nebo psychického zaměřené vůči jednomu člověku nebo skupině. Pro žáky byl proto připravena opět interaktivní přednáška zaměřená na koncept nenásilné komunikace, jejíž autorem je M.B. Rosenberg. Tento koncept nabízí velmi praktický a jednoduchý přístup, jak porozumět lépe komunikaci v konfliktu a jak v konfliktu komunikovat. Zároveň umožňuje pomocí čtyř kroků porozumět svým emocím v zátěži a emocím druhého, jak je popsat a druhému předat tak, abychom byli schopní konfliktu předejít, popřípadě ho konstruktivně vyřešit. Žákům byl tento koncept představen úvodní formou v časové dotaci dvou hodin. V průběhu této doby si žáci mohli sami vyzkoušet, a zařadit sami sebe, jak v zátěži reagují. Vyzkoušeli si i práci se svým vlastním konfliktem, emocemi a potřebami. 

Mgr. Dora Lukášová Salaquardová,školní psycholožka


Související články