Workshopy srpen 2018

  • 27. Srpen 2018 - 13:23

V srpnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshop o možnostech stáží pedagogických pracovníků školy u možných budoucích zaměstnavatelů – oboru Sociální činnost

Popis průběhu: Workshop realizován dne 27. 8. 2018. Přítomno bylo 8 účastníků s vedením školy. Vzhledem k novému personálnímu obsazení byli pedagogové seznámení se šablonami na SZŠ Kroměříž. Zároveň byla k dispozici nabídka možnosti odborných stáží, možnost vlastních návrhů. V konečném návrhu byla stáž ÚP Kroměříž, MP Kroměříž.

 

Workshop k zapojení odborníků z praxe ve výuce odborných předmětů

Popis průběhu: Workshop realizován dne 28. 8. 2018. Přítomno bylo 6 účastníků – včetně vedení školy. Vzhledem k velmi pozitivnímu ohlasu ze strany žáků, pedagogů i rodičů k rodilému mluvčímu na SZŠ Kroměříž, bylo rozhodnuto, že odborníkem z praxe v 1. pololetí 2018 /2019 bude rodilý mluvčí.

Na schůzce se diskutovalo o možnostech, konkrétní návrhy osob, které bychom jako rodilého mluvčího mohli využít, časovému harmonogramu, celkové realizaci začlenění rodilého mluvčího do výuky.

Bylo rozhodnuto, že v 1. pol. bude rodilý mluvčí působit v prvních ročnících oboru Zdravotnický asistent v obou třídách pod vedením vyučujících  - Mgr. Bakalíkové, Mgr. Korkischové a  Mgr. Jelínkové.


Související články