Workshopy únor

  • 3. Březen 2018 - 11:08

V únoru 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

  • Zapojení odborníků z praxe do výuky.

Popis průběhu: Workshop realizován dne 15.2.2018. Přítomno bylo 6 účastníků – včetně vedení školy, rodilého mluvčího Conora O´Shea z Londýna a učitelů anglického jazyka.

Náplní workshopu bylo seznámení se s rodilým mluvčím. Domluvení vzájemné spolupráce. Vzájemné vize o realizování výuky. Konkrétní informace k výuce a spolupráce učitelů anglického jazyka s rodilým mluvčím, časová dotace, doba realizace.

 

  • Příklady dobré praxe a zpětná vazba žáků a zdravotnického personálu

 Popis průběhu: Workshopu se účastnili žáci 4. ročníku a zdravotnický personál z oddělení, kde žáci svou PV realizovali.

Po úvodním slovu ředitelky školy se volně přešlo k jednotlivým bodům, ke kterým se mohli volně vyjádřit jak žáci 4. ročníku, tak personál nemocnice. Hlavními tématy bylo:  svobodná volba pracoviště žáky,  návrh na převlékání žáků přímo na pracovištích/ na odděleních,  návrh na změnu času směn ze stávajícího časového vymezení,  návrh na zrušení kontrol učitelek (návrh žáků), zápisy žáků v deníku praxe, Zpracování hodnocení žáků,   Hodnocení organizace OP,   Kvalita výkonu žáků.


Související články