Workshopy září 2018

  • 27. Září 2018 - 13:25

V září 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

1. D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu:  Workshop realizován dne 6. 9. 2018.  Přítomno bylo 15 účastníků – učitelky odborné praxe a žáci třídy 3. B – obor Sociální činnost.

Žáci i personál v sociálních zařízeních obdržel před samotnou realizací workshopu dotazníky týkající se odborné praxe žáků (tyto dotazníky jsou nedílnou součástí deníku odborné praxe žáků SZŠ Kroměříž, které si žáci v rámci předmětu odborná praxe a učební praxe vyplňují). Následně došlo k vyhodnocení těchto dotazníků učitelkou odborných předmětů Mgr. Hofrovou, seznámení s výsledky  a následnou diskuzí s žáky.

 

2.   D. workshop příkladů dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování v minimální délce dvou hodin

Popis průběhu: Workshop realizován 5. 9. 2018.  Přítomno bylo 32 účastníků – učitelky odborných předmětů – učební praxe a žáci třídy 3. A.

Žáci i personál zdravotnických zařízení, kde žáci realizují praktickou výuku (tj. Kroměřížská nemocnice a.s., Nemocnice Milosrdných sester) obdrželi před samotnou realizací workshopu dotazníky týkající se odborné praxe žáků (tyto dotazníky jsou nedílnou součástí deníku odborné praxe žáků SZŠ Kroměříž, které si žáci v rámci předmětu odborná praxe a učební praxe vyplňují). Následně došlo k vyhodnocení těchto dotazníků učitelkou odborných předmětů Mgr. Kovářovou, seznámení s výsledky  a následnou diskuzí s žáky.

 


Související články