XIII. festival ošetřovatelských kazuistik

  • 10. Duben 2017 - 11:27

„MOJE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KAZUISTIKA“

Dne 29. března 2017 proběhl již třináctý ročník prezentace nejzajímavějších případů ošetřovatelské péče poskytované  klientům/pacientům, se kterými se setkali žáci 3. a 4. ročníků SZŠ (oboru Zdravotnický asistent) v průběhu praktického vyučování ve zdravotnických, sociálních či jiných zařízeních. Soutěž se uskutečnila  na SZŠ a VOŠZ ve Zlíně.

V soutěžním klání se účastnilo 10 SZŠ - Uherské hradiště, Šumperk, Zlín, Brno, Jičín, Blansko, Olomouc, Vsetín…Příspěvky byly velmi zajímavé a jednotlivé výstupy žáků  pro porotu velmi vyrovnané. Žáky zaujala témata cystická fibróza a karcinom jazyka.  Pro posuzování příspěvků byly dvě poroty - žákovská a odborná. V žákovské porotě zasedala studentka za SZŠ Kroměříž Anastázie Hermanová. Oživením letošního ročníků byla i pro žáky prohlídka SZŠ a VOZŠ Zlín a studentská diskusní skupina, kde měli žáci možnost probrat své názory a podněty z učební praxe. Zkušení studenti  ze  4. r. SZŠ Kroměříž Tereza Pospíšilová a Petr Topič soutěžili s velmi odborným specifickým tématem: „Chirurgické řešení stresové inkontinence  TOT TF páska“. O pacientku se starali na souvislé odborné praxi na urologickém oddělení nemocnice Kroměříž a.s. Velmi pohotová prezentace T. Pospíšilové a  rozvážného přednesu P. Topiče byla pro mne velmi příjemným překvapením. Tato v některých ohledech subjektivní soutěž  jim sice nepřinesla vítězné vavříny, ale určitě přispěla k jejich osobnímu odbornému růstu. CD s odbornými příspěvky mohou žáci i učitelé odborných předmětů SZŠ využít jako příklady dobré praxe i při běžném vyučování.

Mgr. Michaela Karafiátová, odborná učitelka

Fotogalerie zde


Související články