XVI. ročník celostátní soutěže první pomoci s mezinárodní účastí v Brně garantované MŠMT 2. - 3.5.2011

  • 4. Květen 2011 - 23:00

Družstvo ve složení V. Hradil - velitel, J. Smetánka - člen, K. Šimeček - člen poskytovalo první pomoc na 3 různých stanovištích - 2 x při situaci v domácnosti pomocí domácí lékárny a s připravenými pomůckami včetně odborných pomůcek, které byly k dispozici na stolech učebny.

Dále při simulaci situace na Moravském náměstí v terénu za pomocí zdravotnické brašny a pomůcek z terénu.

Vybojovali 18. místo z 25 zúčastněných konkurenčních soutěžících družstev SZŠ naší republiky a hostujících ze Slovenska, převážně starších žáků. Chlapci navštěvují kroužek první pomoci pod mým vedením a bezostyšně se zhostí jakéhokoliv úkolu týkající se praktických ukázek, nácviku první pomoci žáků ZŠ, či jiných akcí pro veřejnost týkající se zmíněné problematiky první pomoci.

Žáci si okusili, že je nic nezaskočí, umí zdárně poskytnout první pomoc a prodat své nabyté vědomosti i dovednosti. Prohlédli hodnocení zdravotníků, ale i záchranářů včetně lékařů a mnohým zkušenostem se naučili.

Mgr. Hana Kovářová
vedoucí kroužku první pomoci


Související články