Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Název vzdělávací akce

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

Typ vzdělávací akce

kurz

Získaná kvalifikace

Absolvováním kurzu účastník získá teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci u dětí a dospělých v případech náhlých úrazových a neúrazových stavů, včetně život ohrožujících.

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven zasáhnout v případě náhlé poruchy zdraví nebo zajistit prevenci rozvoje komplikací.

Uplatnění

Kurz je vhodný pro jednotlivce i skupiny, jejichž osobní  či profesní zaměření vyžaduje znalost postupů první pomoci (nastávající i stávající zdravotníky škol v přírodě, táborů, trenéry i samotné učitele).

Počet účastníků

10 - 15

Forma studia

prezenční

Délka studia

20 vyučovacích hodin

Organizace 

  • Teoretický modul: 9, 5 hod.
  • Praktický modul: 10, 5 hod.

Studium probíhá zpravidla v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55), v případě skupinové zakázky dle dohody a možností objednavatele.

Kritéria pro přijetí

---

Způsob ukončení

ověření znalostí testem a praktických dovedností  na  modelových situacích

Doklad o ukončení

osvědčení akreditované MŠMT

Termín konání

kdykoliv

Cena

900 Kč

Přihláška

přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazování podle pořadí přijatých přihlášek

Přihláška on-line

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková:

tel: 577 002 250, 605 236 279, e-mail: kurzy@szskm.cz