Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky

  • 9. Únor 2018 - 11:40

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky 

Název vzdělávací akce

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (akreditace zde)

Typ vzdělávací akce

Kurz  

Získaná kvalifikace

Absolvováním kurzu účastník získá teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci u dětí a dospělých v případech náhlých úrazových a neúrazových stavů, včetně životu ohrožujících.

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven zasáhnout v případě náhlé poruchy zdraví nebo zajistit prevenci rozvoje komplikací.

Uplatnění

Kurz je vhodný pro jednotlivce i skupiny, jejichž osobní či profesní zaměření vyžaduje znalost postupů první pomoci (nastávající i stávající zdravotníky škol v přírodě, táborů, trenéry, samotné učitele)

Počet účastníků

10 - 15

Forma studia

Prezenční

Délka studia

20 hodin

Organizace studia

Teoretický modul: 9, 5 hod.

Praktický modul: 10, 5 hod.

Studium probíhá zpravidla v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55), v případě skupinové zakázky dle dohody a možností objednavatele.

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261, 767 01 Kroměříž

Kritéria pro přijetí

Nejsou stanovena 

Způsob ukončení

Ověření znalostí testem a praktických dovedností na modelových situacích

Doklad o ukončení

Osvědčení  o absolvování  

Termín konání

Kdykoliv  

Cena kurzu

900 Kč

Přihláška

www.szskm.cz/dv-pro-pedagogické-pracovníky

Přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek


Související články