Závěrečná část školního kola olympiády v anglickém jazyce

  • 25. Leden 2019 - 8:35

Dne 14. 1. 2019 na naší škole v učebně 318 proběhla druhá a zároveň závěrečná část školního kola olympiády v anglickém jazyce.

 Finalistky Adriana Lakosilová a Žaneta Černošková dnes poměřily své schopnosti a dovednosti vést konverzaci v anglickém jazyce. Nejprve si obě vytáhly jednu ze dvanácti kartiček s tematickými okruhy a doplňujícími otázkami, které, po krátké přípravě, vymezily oblast jejich samostatného ústního projevu. Potom obě musely odpovídat na dotazy zkoušejících Mgr. Veroniky Jelínkové a Mgr. Marty Bakalíkové a prokázat pohotovost a rychlou reakci. Výsledek hodnocení byl těsný.

Do dalšího kola postoupila a stala se vítězem školního kola olympiády v anglickém jazyce

Adriana Lakosilová z 2. A.

Na druhém místě se umístila Žaneta Černošková z 2. B.

Třetí místo obsadila Klára Kubová z 2. A.

Blahopřejeme všem umístěným.

Podle propozic soutěže vydaných pro tento školní rok vítězka školního kola naší školy postupuje přímo do krajského kola, které se uskuteční 15. 3. 2019 na OA Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 3669.

Mgr. Marta Bakalíková

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články