Zdravotní péče ve Vídni

  • 8. Prosinec 2017 - 11:37

Žáci 3. a 4. ročníku měli možnost 5. 12. 2017 poznat problematiku zdravotnictví ve Vídni. 

V rámci spolupráce s Kongregací Milosrdných sester Vincenc de Paul, která obhospodařuje i zdejší kroměřížskou Nemocnici Milosrdných sester, jsme měli příležitost navštívit nedalekou Vídeň a poznat koncepci interdisciplinární a holistické péče ve specializované klinice pro zažívací trakt, urologii a psychosomatickou léčbu. Od roku 1832, kdy byl postaven první dům pro sestry a nemocné, se mnohé změnilo a vyrostl komplex moderních budov uprostřed Vídně. Duchovní stránka se ovšem nevytratila. Všemi směry napříč prochází láska, klid a mír, které vnáší řádové sestry pečující ve všech oblastech o nemocné a pracovníky. Sestra Michaela, která částečně umí i česky, se nás ujala na celé dopoledne a na odpoledne zajistila odborný program. Se sestrou Michaelou jsme měli příležitost poznat duchovno zdejší péče, tzv. Mateřinec, což není nic jiného než charita pro bezdomovce v podobě vydávání snídaní,  jídelnu, knihovnu – kapituli a kapli řádových sester. V rámci komplexu budov se zde nalézá ještě domov důchodců, MŠ, zdravotnická škola a v neposlední řadě klinika, kde jsme navštívili oddělení psychosomatické medicíny, oddělení jednodenní medicíny, onkologické oddělení a kapli pro zaměstnance. Celou Vídeň jsme si nakonec prohlédli ze střechy kliniky.  Přivítáni jsme byli samotnou hlavní sestrou ošetřovatelské péče a ředitelem kliniky, v závěru programu nám přišel zodpovědět dotazy ohledně zdravotní péče a školního vzdělání ředitel zdravotnické školy. Celá exkurze se nesla v duchu milého přivítání, pohoštění a  předávání informací z nejrůznějších oblastí medicíny i ošetřovatelské péče. Mnohé informace nás obohatily, mnohé vnesly zamyšlení k další možné spolupráci. Velmi děkujeme sestře Damiáně z Nemocnice Milosrdných sester za výpomoc při organizaci a za milé přijetí všech zaměstnanců kliniky a zástupců Kongregace Milosrdných sester.

Vedoucí exkurze Mgr. Hana Kovářová 

Fotogalerie zde                               


Související články